Design a site like this with WordPress.com
Get started

Inovativnost

Poslovna ideja je zastavljena širše, saj gradimo na dolgoročnem razvoju. Naša vizija je v Muzeju norosti odpreti umetniški atelje s trgovino, v kateri bodo obiskovalcem gradu Cmurek na voljo unikatni umetniški izdelki, izdelani ob upoštevanju etike spoštovanja in vključevanja ter zagotavljanju umetniške kakovosti.

Za zgled si jemljemo Muzej Gugging pri Dunaju in (kulturne in umetniške programe, ki so jih razvili v Trstu ob zaprtju bolnišnice) Sv. Ivan (razvoju služb v skupnosti v Trstu).

V trgovinici bomo ponudili nizko-, srednje- in visoko- cenovne umetniške izdelke, saj želimo, da bi vsak obiskovalec, ki ga bodo nagovorile zgodbe predstavljene v Muzeju norosti, ne glede na finančne zmogljivosti, opravil nakup in tako podelil družbeno in finančno priznanje vključenim v izdelavo.

V trgovinici bomo prodajali izdelke, ki jih bomo izdelovali v eksperimentalni delovni skupini v Muzeju norosti, ki jo bodo sestavljali vodja delavnice, ljudje z izkušnjo institucije, ljudje iz lokalnega okolja oz. zainteresirani, umetnica, oblikovalka in socialna delavka. V ponudbo bomo vključili tudi izbrane umetniške kose, ki jih bosta iz svoje ponudbe izbirala Artist&Poor’s.

Nadalje pa želimo prodajni prostor odstopiti tudi kulturnim delavcem, ki se bodo udeležili usposabljanja v Muzeju norosti in bodo s svojimi uporabniki delali izdelke po načelih vključevanja in kakovosti.

Dolgoročno želimo razviti certifikat, s katerim bomo izdelke naredili prepoznavne, hkrati pa omogočiti vključevanje in integracijo oseb posebne družbene skrbi, ki so še danes potisnjeni (povsem neupravičeno) v ozadje. Nadalje se želimo povezati z drugimi kulturnimi ustanovami (npr. muzeji in galerije) ter jim certificirane, unikatne izdelke ponuditi v prodajo.

S poslovno idejo zasledujemo dva cilja:

1) proizvodnja in prodaja unikatnih, kakovostnih umetniških izdelkov v Muzeju norosti

2) prodaja izdelkov na več prodajnih mestih, kjer so dostopni turistom

%d bloggers like this: