Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kdo smo?

Mag. SAŠA BEZJAK, akademska slikarka in prof. likovne umetnosti, samozaposlena v kulturi – slikarka in pedagoginja.

Njena mentorja na dodiplomskem in podiplomskem študiju sta bila akademska slikarka Metka Krašovec in akademski kipar Lujo Vodopivec. Njeno umetniško delovanje v Sloveniji in širše zajema 57 samostojnih avtorskih razstav in 69 skupinskih razstav, ki so bile realizirane od leta 1998.

Ustvarila je umetniško prepoznavnost in se predstavila v likovno pomembnih prostorih v Sloveniji ( Kibla – Maribor, Umetnostna galerija Maribor,  Equrna – Ljubljana, Koroška galerija likovnih umetnosti – Slovenj Gradec, Galerija Murska Sobota, galerija DDT – Delavski dom Trbovlje, Likovni salon Celje, Kazemate – Ljubljanski grad – Ljubljana, Monfort – Portorož…)in v tujini ( Pavel Haus – Avstrija, Kunsthalle Feldbach – Avstrija, Europaplatz Bruchsal – Nemčija, Ingolstadt – Nemčija, Lefkosa – Ciper,  Slovenski dom – Zagreb, Double Room – Trst – Italija, Gorica – Italija, Poreč – Hrvaška in drugje. Je članica Zveze likovnih umetnikov Slovenije, Društva likovnih umetnikov Maribor in Društva likovnih umetnikov Prlekije in Prekmurja.

S svojim delovanjem se že vrsto lek aktivno vključuje na lokalni ravnik, v Likovnem društvu Gornja Radgona, kjer s predavanji in z vodenjem likovnih kolonij spodbuja razvoj likovne kulture med ljubiteljskimi ustvarjalkami. Skozi celotno obdobje njenega umetniškega ustvarjanja se posebej posveča otroškemu likovnemu izrazu, kar je mogoče prepoznati tudi v njenih likovnih delih. K temu je prispevala pedagoška izobrazba, dvanajst let delovnih izkušenj v osnovni šoli ter neprekinjeno poglobljeno proučevanje literature s tega področja.

Zadnjih pet let od blizu spremlja, spodbuja in vodi nastajanje likovnih del ljudi, ki živijo v institucijah. Tekom pedagoškega dela jo je prav posebej veselilo delo z otroki in odraslimi, ki so kakorkoli ovirani in jim likovno izražanje pomaga pri osebnem izražanju, nastopanju in predstavljanju sebe in svojih del v javnosti, to pa pomembno prispeva k oblikovanju osebnosti, samospoštovanja in samozaupanja. V procesu dela je bila z vsemi skupinami najbolj naklonjena stigmatiziranim osebam, ker so na področju kreativnosti ponavadi drugače naravnani in s pravimi pedagoškimi pristopi bolj motivirani za delo, seveda se to zagotovi s sproščenim ustvarjanjem, kar je priložnost za razvoj.

SIMONA RATAJC po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna delavka.

25 let delovnih izkušenj na področju socialnega dela. V vseh letih je uvajala in v praksi uresničila številne nove oblike dela z ljudmi, z najbolj ranljivo populacijo (mladi, stari, ljudje z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, Romi, žrtve nasilja). Bila je pobudnica in pripravila številne inovacije v socialnem delu, ki so pomenile izboljšave rednim dejavnostim: vzpostavitev pomoči na domu, vzpostavitev programa za pomoč otrokom s posebnimi potrebami v domačem okolju, uvedba novih vzgojnih ukrepov za mladoletnike, program Materinski dom Maribor, razvoj skupnostnih služb za podporo ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in intergacijo v skupnost, priprava programov oskrbe ljudi in ustanovitev Zavoda Franko Maribor, izvajalka preselitev iz institucij in integracije v službe v skupnosti, z uporabniki udeleženka taborov Umetnost dezinstitucionalizacije v Muzeju norosti, z uporabniki udeleženka bralnih krožkov v Muzeju norosti.

Udeleženka in organizatorka kongresov socialnega dela z mednarodno udeležbo. Aktivna udeleženka poletne šole socialnega dela v Dubrovniku, s predstavitvijo prispevkov na temo dezinstitucionalizacije. Članica delovne skupine za pripravo izhodišč dezinstitucionalizacije pri MDDSZ. Sodelovanje s službami v lokalnem okolju pri izvedbi izobraževanj in dogodkov, okroglih miz na temo oskrbe ljudi v skupnosti (Vetrinjski dvorec, GT22, Muzej norosti, Socialni center Rog Ljubljana), šest let asistentka na Fakulteti za socialno delo na Katedri za duševno zdravje v skupnosti, soavtorica strokovnega priročnika Osebno načrtovanje in izvajanje storitev, soudeleženka pri filmu Muzej norosti, z uporabniki.

%d bloggers like this: