Design a site like this with WordPress.com
Get started

Poslovna ideja

Od 1.9.2020 do 31.8.2021 sem raziskala trg z intervjuvanjem v smislu, koliko je potrebna dejavnost dviga kvalitete ljudem z izkušnjo institucije, da jih kreativno angažiramo in so za svoje delo dostojno plačani. Intervjuje sem opravila z mnogimi zavodi in posamezniki. Opravila sem tudi študijski obisk v Trstu, v Avstriji in na Hrvaškem in si pridobila primerjavo, kako tečejo zadeve onstran naših meja. Raziskovala sem področje pomoč z umetnostjo. Individualno sem sodelovala v kreativnem procesu ljudi z izkušnjo institucije. V tem smislu sem izvedla 8 pilotskih delavnic, v okviru katerih smo izdelovali izdelke, namenjene bodoči prodaji.

V sodelovanju z mentorjem sem v 12 mesecih izvajanja pripravila poslovni in finančni načrt inovativnega modela storitve in produktov za bodočo umetniško trgovino, ki bo kot startup zaživela v Muzeju norosti na Tratah. 

Muzej norosti tako predstavlja tudi potencialnega poslovnega partnerja, s katerim bi družno odprli trgovina z umetniškimi izdelki, namenjeni turistični kulturni dejavnosti.

V Sloveniji podobne “trgovine” sicer obstajajo, a inovativnost naše ideje je v tem, da nameravamo poslovni načrt pripraviti tako, da bi v DIFF-SHOPu ne le ponudili izdelke, ki bi jih kreirali skupaj z ranljivimi ciljnimi skupinami, temveč bi celo omogočili (za začetek) tudi zaposlitev ene (1) osebe posebne družbene skrbi. Gre za povsem nov model zaposlovanja ranljivih skupin, ki so zaradi stigmatizacije in obče stereotipnosti odrinjene na rob družbe. Osebe z izkušnjo institucionalizacije smo vključili torej ne le v izvedbeno dejavnost, temveč (in predvsem) v tržno (zaposlitveno) dejavnost, s čimer jim bomo v prihodnosti omogočili lažji vstop v “normalno” družbeno okolje in s tem posledično občutek za skupnost, pripadnost in inkluzijo.

S projektom smo vstopili v okolja, iz katerih je na škodo ljudi umetnost pogosto izrinjena, ljudje pa prikrajšani za umetniški izraz in priložnost za kreativno delo in razvoj lastne ustvarjalnosti ter družbenega in denarnega priznanja za ustvarjalnost. Istočasno smo za ljudi, ki še živijo v institucijah, ker druge možnosti nimajo, ustvarili pogoje za srečevanje in sodelovanje z ljudmi v skupnosti, kar je ključnega pomena za uspešno DI. Raziskali smo tudi proizvodnjo unikatnih umetniških izdelkov, ki nastanejo v sodelovanju umetnikov z ljudmi z izkušnjo institucionaliziranosti, ki so ravno zaradi institucij oropani vseh družbenih vlog in četudi so umetniki, nimajo priložnosti izražanja in razvoja oziroma je ta zelo omejena (npr. delovna terapija in ne umetniški atelje). 

Raziskali smo nujne pogoje za etično sodelovanje in visoko kakovost končnih izdelkov, ki bodo šli v prihodnosti na prodajne police muzejske trgovinice. Ob tem smo pripravili še vsebine umetnostnih izobraževalnih programov za pomagajoče poklice (in za delavce na podroju kulture, umetnosti), ki bodo v procesu dezinstitucionalizacije (DI) promovirali kulturo in skrbeli za kakovost in razvili profil kulturnega delavca v procesu DI (in možnosti dela in zaposlovanja ljudi z izkušnjo institucionaliziranosti).

Doseženi kratkoročni cilji

  1. izdelan poslovni modela bodočega startup podjetja “DIFF-SHOP” s finančnim načrtom in SWOT analizo, 
  2. identifikacija gospodarskega subjekta, bodočega partnerja, za pridobitev infrastrukture in prostorskih kapacitet (Muzej norosti Trate)
  3. raziskava nujnih pogojev za etično sodelovanje in visoko kakovost končnih izdelkov, ki bodo šli na prodajne policemuzejske trgovinice. 
  4. priprava vsebin umetnostnih izobraževalnih programov (kurikul) za osebne asistente, delavce v zavodih, ki delajo z ljudmi s posebnimi potrebami ter tudi zainteresirane delavce na področju kulture in umetnosti, ki bodo v procesu dezinstitucionalizacije (DI) promovirali kulturo in skrbeli za kakovost in razvili profil kulturnega delavca v procesu DI (in možnosti dela in zaposlovanja ljudi z izkušnjo institucionaliziranosti).

Dolgoročni cilj je (v skladu z implementacijo poslovnega načrta) kreativna povezava med gospodarskim subjektom, ki ima v lasti neizkoriščene poslovne prostore, ter kreativnim in kulturnim sektorjem, ki tovrstne prostore potrebuje za vzpostavitev startup ekosistema ter nato skupna vzpostavitev storitve (umetniške trgovine) DIFF-SHOP. V ta namen bo ustanovljen nov poslovni subjekt (startup), ki bo v praksi implementiral poslovni model, ki ga prijavitelji nameravamo raziskati in izdelati v okviru prijavljenega projekta.

%d bloggers like this: