Design a site like this with WordPress.com
Get started

O projektu

Predmet projekta je razvoj novih tržnih storitev in močnejše sodelovanje z drugimi kulturnimi, socialnimi in gospodarskimi subjekti pri promociji in prodaji umetniških izdelkov. Pri tem izhajamo iz potreb v Sloveniji, – to je dezinstitucionalizacija in vključevanje socialno izključenih.

Povzetek projekta

Projekt namerava v 12 mesecih izvajanja pripraviti poslovni in finančni načrt inovativnega modela storitve in produktov za bodočo umetniško trgovino, ki bo (po pripravljenem poslovnem načrtu) kot startup zaživela v Muzeju norosti na Tratah. 

Cilji

Raziskali bomo pogoje in trg za izdelavo in prodajo izdelkov, ki upoštevajo standarde etičnega dela (vključevanje težje zaposljivih), umetniške kakovosti in zelenega gospodarstva (skušali bomo delovati v smislu reciklaže v likovnih delavnicah, ki so veriga, da pridemo do likovnih izdelkov za trgovinico). 

Namen

Namen projekta je razvoj poslovnega načrta za DIFF-SHOP oz. trgovine z umetniškimi izdelki, izdelanimi na delavnicah z osebami posebne družbene skrbi pod vodstvom dveh usposobljenih mentoric, ki bo združeval področja KKS ter podjetniška znanja v sodelovanju z mentoricama ter priprava na prve zaposlitve

Slovenija sodi med najbolj institucionalizirane države na svetu (je druga najbolj institucionalizirana država v Evropi), v institucijah še zmeraj živi več kot 20.000 ljudi, med njimi največ starejših, skupaj z ljudmi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugimi ovirami ostajajo izrinjeni iz skupnosti in marginalizirani v institucijah preživljajo desetletja

— Saša Bezjak

Po naših izkušnjah umetnost in kultura s svojim širokim izraznim razponom igrata ključno vlogo pri odpravljanju tabujev, stigme, predsodkov, vključevanju ljudi v običajne življenjske situacije, kot aktivna in pasivna udeležba na kulturnih dogodkih, aktivna udeležba v delovnih procesih pri ustvarjanju dogodkov.

— Simona Ratajc

%d bloggers like this: