Design a site like this with WordPress.com
Get started

Cilji

Raziskali bomo pogoje in trg za izdelavo in prodajo izdelkov, ki upoštevajo standarde etičnega dela (vključevanje težje zaposljivih), umetniške kakovosti in zelenega gospodarstva (skušali bomo delovati v smislu reciklaže v likovnih delavnicah, ki so veriga, da pridemo do likovnih izdelkov za trgovinico). 

Koraki za realizacijo

Definirani so v strategiji za razvoj projekta. Eden odločilnih faktorjev realizacije je namreč visoka motivacija avtorjev za implementacijo, kar je razvidno tudi iz dejstva, da omenjene izobraževalno-kreativne delavnice izvajamo že vrsto let, saj imamo avtorji projekta (projektna ekipa) vso potrebno znanje za izvedbo opisanih aktivnosti, povezave z deležniki (desetletne izkušnje pri delu na področju umetnosti ter petnajstletne izkušnje na področju izvajanja evropskih projektov). To pomeni, da (razen vključitve mentorja) drugih zunanjih storitev ne potrebujemo, kar se odraža tudi na uravnoteženem in zato realnem finančnem načrtu.

Glede na pretekle izkušnje ima ekipa vse potrebne ključne kompetence (predvsem učenje učenja), kar pomeni, da smo se sposobni na zatečeno stanje tudi ustrezno prilagoditi oziroma priučiti. Ker je problem dezinstitucionalizacije že definiran, menimo, da bomo z ustreznim vključevanjem deležnikov ter seveda implementirano inovativno storitvijo DIFF-SHOP podali tudi zelo uspešen in razvojno naravnan odgovor, ustrezen sodobnim trendom. 

Proces

1. raziščemo proces izdelave umetniških izdelkov in možno ekipo

2. raziščemo profile za izobraževanje in kompetence za poklic kulturnega delavca v DI

3. raziščemo prodajne poti, marketing in promocijo

4. raziščemo odprtje muzejske trgovinice z umetniškim ateljejem v Muzeju norosti

5. raziščemo mrežo s kulturnimi in umetniškimi institucijami v regiji (Umetnostna galerija Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, GT22, Vetrinjski dvorec, UGM), v SV Sloveniji in institucijami, ki so vključene v proces DI (Dutovlje, Črna na Koroškem)

Zavezanost ekipe

Ekipa je pri razvoju programov doslej delovala na prostovoljni bazi, saj so potrebo po družbeni spremembi prepoznali kot nujno, prehod v podjetniško fazo razumemo kot proces profesionalizacije, za katerega si bomo prav tako prizadevali, saj si želimo trajnosti, vzdržnosti in dolgoročnega sodelovanja, za katerega pa je prav tako pomembna zagotavljanje finančnih sredstev.


Vsi udeleženci s svojim delom poskušamo vpeljati najboljše možne etične prakse pri delu z ranljivimi skupinami, pri osveščanju in vključevanju ljudi v skupnost, hkrati pa želimo osveščati širšo skupnost o skupnemu sobivanju.

ekipa DIFF-SHOP


Želite sodelovati z nami?

%d bloggers like this: