Design a site like this with WordPress.com
Get started

Namen

Namen projekta je razvoj poslovnega načrta za DIFF-SHOP oz. trgovine z umetniškimi izdelki, izdelanimi na delavnicah z osebami posebne družbene skrbi pod vodstvom dveh usposobljenih mentoric, ki bo združeval področja KKS ter podjetniška znanja v sodelovanju z mentoricama ter priprava na prve zaposlitve.

Hipoteze

H1: Kulturni delavci, ki želijo delati z ljudmi z ovirami, so po vstopu na trg oz. v delovno okolje kljub strokovni izobrazbi hitro podvrženi omejitvam, izvirajočim iz trdovratnih institucionalnih praks, ki:

1. ljudi z ovirami reducirajo na drugačne ter zanje zagotavljajo posebne prostore, posebne skupine, posebno publiko – s poudarkom na t.i. drugačnosti, ki je nič več kot še eno na videz politično opravičilo za družbeno manjvrednost ter

2. se ne počutijo kompetentne za delo z uporabniki izven institucij.

H2: Obiskovalci Muzeja norosti, s katerim bomo pilotsko sodelovali, ki iščejo spominke, želijo podpreti dejavnost, iščejo posebne, unikatne izdelke z zgodbo, želijo s seboj nekaj odnesti.

H3: Ljudje z izkušnjo institucionaliziranosti, ki se želijo vključevati v delovne procese Muzeja norosti. Projekt bo omogočal, da ne bodo nastopali v vlogah pacientov, bolnikov, ampak v prevrednotenih družbenih vlogah, v vlogi umetnika, muzejskega delavca in, nenazadnje, zaposlenih v bodoči DIFF-SHOP umetniški trgovina v okviru Muzeja Norosti.

Načrt preverjanja hipotez

1. priprava pitch predstavitve DIFF-SHOP (osnova preverjanja hipoteze je seveda izdelana storitev, ki služi za dostop do deležnikov in dvig interesa le-teh za vključevanje)

2. sestanki z deležniki – javne institucije in tudi zasebniki ali društva, ki delujejo z osebami posebne družbene skrbi za ugotavljanje interesa

3. podpisovanje pisma podpore projektu oziroma pripravljenost za sodelovanje s strani javnih in zasebnih institucij ali društev

4. spletna anketa (platforma in FB profil) za ugotavljanje interesa širše javnosti za dostop do inovativnih DIFF-SHOP storitev oziroma umetniških izdelkov dodane vrednosti 

5. ponudbe za sodelovanje s privatnim sektorjem – dostopne in uporabnikom prijazne rešitve za trajnostno naravnanost projekta

6. izveden pilot (inkluzijska delavnica za produkcijo umetniških izdelkov, ki bi jih ponujali v trgovina DIFF-SHOP) kot promocijski produkt za nagovarjanje bodočih deležnikov – potencialnih partnerjev7. intenzivno komuniciranje z mediji – širok nabor novinarjev in dostop do vseh pomembnejših slovenskih medijev (Večer, Delo, Mladina, RTV Slo, POP TV, Radio ARS, Radio Študent) ter vseh lokalnih (regionalnih medijev (Štajerski Tednik, Radio Ptuj, TV Maribor, TV Ptuj), kar zagotavlja visoko razširjenost projekta


Rešitev, ki jo ponuja DIFF-SHOP, je dolgoročna (izdelan prototip in storitev že v fazi pred startup zagonom), preverljiva (pilotska izvedba tekom projekta), inovativna (ne obstaja na slovenskem trgu), uporabniku prijazna (institucije nimajo s samo izvedbo nobenega dela, saj jo izvede projektna ekipa) ter predvsem finančno ugodna (stroški so – ker gre za javne organizacije – minimalni oziroma pokrijejo le tehnični aspekt,, v pilotski fazi so celo brezplačni. Komercialni del DIFF-SHOP nameravamo dopolnjevati s storitvami za privatni sektor, saj računamo, da bodo privatne organizacije ali društva izrazili interes za sodelovanje iz enakih razlogov kot javne – ker tovrstne rešitve tudi v privatni sferi v Sloveniji ne obstajajo.)

ekipa DIFF-SHOP


Želite sodelovati z nami?

%d bloggers like this: